2 bin 863 Zabıt Katibi Alınacak

Başvurular 25 Şubat 2013 Pazartesi başlayıp, 6 Mart 2013 Çarşamba günü mesai saati bitiminde sona erecek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Başvurularda nelere dikkat etmek gerekiyor?

Başvurular 25 Şubat 2013 Pazartesi (bugün) başlayıp, 6 Mart 2013 Çarşamba günü mesai saati bitiminde sona erecek.

Sözleşmeli mi kadrolu mu çalışılacak?

2.169 sözleşmeli ve 694 kadrolu olmak üzere toplam 2 bin 863 zabıt katibi alınacak.

Hangi öğrenim düzeyleri başvurabilir?

2012 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS-2012), lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden 70.000 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecektir. ( 69.999 puanı olanlar dahi üste yuvarlama olmadığı için bu alıma başvuramazlar)

Yaş şartına DİKKAT!!!

Son başvuru günü olan 06/03/2013 tarihinde 18 yaşını doldurmuş olanlar ile ve KPSS-2012 tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olanlar sınava başvurabilir.

Bu durumda,

Lisans (4 yıllık) adaylarının KPSS lisans sınavının yapıldığı 7 Temmuz 2012 itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmaları gerekir. Yani 7 Temmuz 1977 ve daha öncesinde doğan adaylar bu alıma başvuramazlar.

Önlisans(2 yıllık) adaylarının KPSS önlisans sınavının yapıldığı 22 Eylül 2012 itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmaları gerekir. Yani 22 Eylül 1977 ve daha öncesinde doğan adaylar bu alıma başvuramazlar.

Ortaöğretim (lise) adaylarının KPSS ortaöğretim sınavının yapıldığı 23 Eylül 2012 itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmaları gerekir. Yani 23 Eylül 1977 ve daha öncesinde doğan adaylar bu alıma başvuramazlar

Zabıta katibi kadrolarında farklı dereceler var, bunun bir önemi var mı?

Hayır. Bu alımda zabıt katibi kadrolarının dereceleri 7-12 arasında değişmektedir. Ancak bunun ne göreve başlama açısından ne de maaş açısından bir önemi yoktur. Derecesi yüksek olan daha yüksek maaşla göreve başlar şeklindeki iddialar asılsızdır.

Kimlere öncelikli olarak atanma hakkı tanınacak?

İlanda 2802 sayılı Kanuna atıf yapılmıştır ve buna göre hukuk fakültesi ve adalet meslek yüksek okulu mezunlarına göreve alma konusunda öncelik tanınacaktır.

Daktilo ve bilgisayar sertifikası istenmeyenler

Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olanlar

Bilgisayar ve daktilo sertifikası veya dersi almış olması gerekenler

Bir üst başlıkta belirttiğimiz bölümler haricinde kalan ve en az lise mezunu olan adayların daktilo veya bilgisayar sertifikasına sahip olmaları gerekir. Ancak örgün öğretimde daktilo veya bilgisayar dersi alanların sertifika almasına gerek yok ( açıköğretim veya uzaktan eğitim ile alınan dersler ve sertifikalar geçersizdir)

Başvurular nereye yapılacak?

1- Sınavınızın yapılacağı adalet komisyonlarına başvuru yapılabilir

2- Bulunduğunuz yerde adalet komisyonu bulunmuyorsa bulunduğunuz yerin savcılığına başvuru evraklarınızı teslim edin. Ayrıca aynı gün bu evrakların APS ile ilgili adalet komisyonuna da gönderilmesi gerekiyor.

En fazla kaç adalet komisyonuna başvuru yapılabilir?

Her aday sadece bir adalet komisyonuna başvurabilir. Birden fazla komisyona başvurulması durumunda başvurular geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

Sınava nerede girilecek?

İlgili adalet komisyonları olup, sınav giriş belgeleri adalet komisyonu başkanlıklarından alınacaktır

Uygulama sınavı ne zaman yapılacak?

30 Mart 2013 Cumartesi günü saat 09:00’da, adayların daktilo veya bilgisayar ile vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazamadıklarının tespiti için uygulama sınavı yapılacaktır. Belirtilen günde uygulama sınavının bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

Sözlü sınav (mülakat) ne zaman yapılacak?

06 Nisan 2013 Cumartesi günü saat 09:00’da, Yönetmeliğin 14 üncü maddesine göre adaylar sözlü sınava alınacaklardır. Belirtilen günde sözlü sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

Evli olanlar zabıt katibi görevine başladıktan sonra eş durumu tayin isteyebilirler mi?

Hayır. Çünkü ilanda “sınava başvuru tarihinden önceki mazeretlerine (eş, sağlık, eğitim durumu) dayalı olarak naklen atamaları yapılmayacaktır.” denilmiştir.

Zabıt katipliği ile beraber muhafaza memurluğu ve mübaşir gibi diğer alımlara başvuru mümkün mü?

Zabıt katipliği ilanında ve aynı tarihte verilen diğer ilanlarda bu konuda kısıtlayıcı bir hüküm bulunmamaktadır. Yani bir aday bu alımların hepsine şartları sağlıyorsa başvurabilir.

Zabıt katibi olarak çalışanlar şehir değiştirmek için başvurabilir mi?

Kadrolu olarak çalışan zabit katipleri bu alıma hiçbir şekilde başvuramazlar. Halen sözleşmeli zabıt kâtibi olarak görev yapan adaylar ise yalnızca kadrolu zabıt kâtipliği sınavına (başvuru şartlarını taşımaları kaydıyla, KPSS-2012 ve diğer şartlar) başvurabileceklerdir.