29 Aralık 2013 Şube Müdürlüğü Sınav Soruları

Meb Şube müdürlüğü sınav soruları cevapları (29 aralık 2013). ÖSYM tarafından yapılan MEB Şube Müdürlüğü sınavı (Görevde Yükselme Yazılı Sınavı)  29 Aralık 2013 saat 11:00 da sona erdi. Şube müdürlüğü sınavında 60 soru soruldu. ÖSYM tarafından alınan karar gereği Şube Müdürlüğü sınavı soruları ve cevapları  ÖSYM tarafından yayınlanmayacak.

Saygıdeğer okuyucular; Aşağıda verilmiş olan 29 Aralık 2013 tarihli girdiğim  MEB  Şube müdürlüğü soruları ve cevapları  tamamen BİLGİLENDİRME amaçlı olup herhangi bir iddia,ticari amaç  içermemektedir.

 

Sıra

Türkçe dil bilgisi

Soru Sayısı

5

1

Hangisi yoktur? Ünsüz benzeşmesi

 

 5

2

Yüklemi etken değil edilgen olacaktı

 

 5

3

Hangisi yoktur? Tezlik fili

 

 5

4

Hangisi yoktur? Niteleme sıfatı

 

 5

5

IV. Cümle  Basit Cümle

Cevap tartışılabilir

*****

Yönetimde insan ilişkileri ve iletişim

Soru Sayısı

2

6

Yapılan araştırmada insanların yarıda kalan işleri bitirilen işlere göre daha çok hatırladıkları belirlenmiş bu nedir?

 Cevap: Zeigarnik etki

 

2

7

Algıda yanılmaya yol açmayan  Empati

 

 2

******

Yönetim, liderlik ve organizasyon Soru Sayısı

3

8

Aynı düzeyler arasındaki ilişki

 Yatay iletişim

 

 3

9

Örgütsel bölüm:coğrafi bölüm

 

 3

10

Klasik teoriye göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? İletişime açık

 

 3

*****

İnsan hakları ve demokrasi

Soru Sayısı

1

11

Türkiyede İnsan Hakları Mahkemesine bireysel başvuru hakkı ne zaman verilmiştir? 1987

 

 1

*****

Yönetimde etik

Soru Sayısı

1

12

 Etik Kurulu TBMM üyeleri bakanlar kurulu ve Yargı mensupları hakkında şikayetleri  incelemez.

 

 1

*****

Türk idare sistemi

Soru Sayısı

2

13

Hangisi mahalli idare değildir?

( İlçe olan)

 

 2

14

Köylerin birleştirilmesi,ayrılması hangisinin tasvibiyle: İçişleri bakanlığı

 

 2

*****

Protokol kuralları

Soru Sayısı

1

15

Protokol kurallarına göre-üst, konuk  

Bayan  sadece  Sosyal alanda

 

 1

*****

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Soru Sayısı

2

16

1921 anayasasında bulunmayan?

yargı

 

 2

17

Macar Sanatçının Türk Sanatçı Adnan Saygun ile halk müziği araştırması:Milliyetçilik

 

 2

*****

Genel kültür

Soru Sayısı

5

18

Victor Hugo’nun Eseri: Notre Dame’ın Kamburu

 

19

Dünya Bankasının Merkezi: Waşington

 

20

İspanyol sürrealist ressam heykeltıraş, sinema sanatçısı: Salvador Dali

 

 5

21

Atlas Okyanusu ve Pasifik Okyanusunu bağlayan kanal:Panama

 

 5

22

Hangi dalda Nobel Ödülü verilmez: Matematik

 

 5

*****

T.C. Anayasası

Soru Sayısı

5

23

Hangi şekilde milletvekilliği  sonlanmaz? Partisi kapatılan  milletvekilinin

 

 5

24

Siyasi partilere 25 yaşında üye olunur (doğrusu şık)

 

25

Basımevi kurmak,mali ve izin şartına bağlanamaz.

 

 5

26

1982 Anayasasında değişmeyen mahkeme :Sayıştay

 

 27

üst amirler

belediye başkanı-milli savunma bakanı-vali

(5018sorusu) 

 

 5

*****

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

Soru Sayısı

4

28

Öğretmenlerin emeklilik işlemleri ne zaman yapılır? Haziran ve Temmuz aylarında

 

 4

29

İl denetmenlerinin  görev süresi minumum 2 yıldır (3 değil)

 

 4

30

657 ceza UYARI-AYLIKTAN KESME-KINAMA

 

 4

31

Mal bildirimi eş ve çocuklar için verilir

 

 4

32

657 de özel güvenlik yoktur

 

 

*****

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu

Soru Sayısı

3

33

Öğretmenin niteliklerini MEB belirler

 

 3

34

İstisnai olarak belirtilmiştir?

imam hatip-Askeri Okul-Güzel Sanatlar

Çok araştırdık ama cevap belirsiz.

*****

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu

Soru Sayısı

3

35

Şehir ve kasabalarda bulunan lojmanların kirası il idaresince belirlenir.222/87.Madde

 

Cevap tartışılabilir

 

36

Okul açılmadan 15 gün önce Muhtar okula kayıt olacak çocukalrı belirler

 

 3

 

 

 

 

*****

652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK

Soru Sayısı

5

37

Müsteşarın görevlerinde

bakanlıklar arası koordinasyon yok.

 

 5

38

Yurt dışı hafta sonu iznini bakanlar kurulu düzenler

 

 5

39

 (Üst yöneticiler) belediye başkanı-vali-milii savunma bakanı-iç işleri bakanı

 

 5

40

Bakana yardımcı  kaç müşavir?  30

 

 5

41

Eğitim İstihdam ilişkisini güçlendirmek: Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’nün görevidir

 

42

Mesai saatlerini ve engellileri içeren bir soru vardı ama hatırlayamadık..

 

*****

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun

Soru Sayısı

3

 

43

Soruşturma izni için ek süre? 15 gün

 

44

Belde başkanı soruşturma iznine itiraz için nereye başvurur:

Bölge idare mahkemesine

 

 3

 

 

 

*****

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu

Soru Sayısı

3

45

Örtülü ödeneğin nasıl kullanılacağına bakanlar kurulu karar verir yanlış şık idi.

 

 3

46

Kamu zararı hakkında yönetmelik maliye bakanlığının teklifi ile bakanlar kurulu tarafından  yürürlüğe konur.

 

 3

*****

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu

Soru Sayısı

2

47

Mücbir sebepler

3.sahıs tarafından yapılmamış olması

 

48

İhale Kuralı İhaleden teklif verip çıktıktan sonra geri dönülmez.

 

*****

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu

Soru Sayısı

2

49

İhale: Açık ihale-belli istekliler arasından ihale-pazarlık

 

 2

50

İhale komisyonu : 5 kişiden oluşur

 

 2

*****

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

Soru Sayısı

1

51

Kamu ihale kurulu başkan 

ve başkan yardımcısı  kaç kişiden oluşur? 9

 

 

 1

*****

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

Soru Sayısı

1

52

Analiz ve çalışma gerektiren bilgiler Bilgi edinme kapsamı içinde verilebilir.

 

 

*****

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu

Soru Sayısı

3

53

İdare kurulunda emniyet müdürü yoktur

 

54

İdare kurullarının kazai, idari ve istişari görüşmeleri mürettep üyenin yarısından bir fazlası hazır olmadıkça yapılamaz. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çokluk sayılır. İdare kurulu üyelerinden teşkilat noksanı veya tayin edilmemek ve vekili bulunmamak gibi sebeplerle bir veya ikisi noksan olursa bunlar mürettep üye ve belli heyet nisabında hesaba katılmaz. Doğru cevap I-III

 

 3

55

Belediye kurulması için nüfusun 5000kişi en yakın belediyenin 5000 metre uzakta olması  gerekiyor.

 

 3

******

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu

Soru Sayısı

2

56

Kamu Personel Danışma Kurulu, her yıl Mart ve Kasım aylarında toplanmaktadır.

 

58

Sendika ile ilgi evrakları vali 7 günde  (doğru şık) 

 

 2

*****

5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile bunlara bağlı mevzuat

Soru Sayısı

2

59 Özel eğitim kurumları 2 yıl içinde hizmete girmezse iptal ediliyor                         2
60 Özel öğretim kurumu açacaklarda aranan şartlar  I-III-IV                         2

mehmetozbal.com’ dan alıntıdır.