Cahilliğin Böylesi !

→Etnik kökenleri, dinleri tartışma konusu yapan insanların varlığı kuşkusuz tartışılmaz; ancak burada tartışma konusu olabilecek bir şey var ki o da bu konuların tartışma konusu yapılmaması.
→Benim dimağımın almadığı şey bir insanın ister Kürt ister Alevi ister Sünni ister Şafi… olsun neden birbirleriyle sosyal açıdan ilişki içerisinde olamadığı.Yaşadığım tecrübeler ailelerin, büyüklerin bu konuları gündeme getirmeyi bir marifet bir vazife olarak görmesi, çocuklarının – özellikle üniversite mezunu olan çocuklarının-da bu durumu kanıksamış olması!
Üniversitelerin ilim irfan yuvaları! olduğu ,gençlerin ufuklarını genişlettiği düşüncesi o halde kocaman bir yalan.Çocuk üniversiteye gidecek ,gelişecek, öğrenecek ve gelip ailesine öğrendikleriyle dolaylı olarak katkı sağlayacak.MIŞ! NERDEE? Hayır efendim ne yazık ki öyle olmuyor, yine iş ailenin onayına kalıyor. Çocuk ailenin görüşleriyle hayatına devam ediyor.Ona göre de bir Kürt’le Türk bir Sünni‘yle bir Alevi bir romanla bir Şafi …ne evlenebilir ne sohbet edebilir ne ne ne…