İcra Araba Ev İhaleleri Hakkında Bilgiler

Son yıllarda icra ev ihalelerine katılımda önemli bir artış görülmektedir. Esasen bunun temel nedeni dünya genelinde iyi gitmeyen ekonomik koşulardır. Ekonomik durum hem kimi insanların ödeyemedikleri borçlarından ötürü evlerine el konulması hem de diğer bir kesimin normal yollarla ev satın alamayacak duruma gelmeleri ve çareyi icra ihalelerinde aramaları sonucunu doğurmuştur. Buna bir de icra ihalelerinde apartman daireleri, müstakil evler, yazlıklar, işyerleri gibi çok çeşitli gayrimenkulün son derece uygun fiyatla satışa konduğu gerçeği eklendiğinde icra ile el konulan bu gayrimenkullere ilgi büyük artışlar göstermiştir. Bu ihalelerde gayrimenkuller piyasa fiyatlarının yarısına kadar fiyatlarla satılabilmektedir.icra takibi

İcra ile el konulmuş bir gayrimenkul alacaklının (çoğu durumda bir banka) ödenmemiş borçlarına karşılık el konulmasını sağladığı ve ilgili borcun karşılanması için satışa konulmuş bir gayrimenkuldür. Ayrıca ödenmemiş cezalar ya da vergi borçları gibi nedenlerle de gayrimenkullere el konulabilir. Esasen bu tür gayrimenkullerin sayısı düşündüğünüzden fazladır.

İcra ile el konulan gayrimenkullerin hacmi büyüdüğü için bakımları ve güvenliklerinin sağlanması için gerekli tutarlar da önemli rakamlara ulaşmıştır. Bu bakımdan biran önce satılmalarına çalışılmaktadır. Bu durumda hem ilgili bakım ve güvenlik masrafları ortadan kalkar hem de ödenmeyen borçlar bir an önce kapatılmış olur.icra ihale

Ancak, duyuruları çok iyi yapılmadığı için icra ihalelerine katılım çoğu durumda olması gerekenin altındadır. Resmi kurumlar reklam v.b. tanıtımlar için büyük harcamalar yapmak istemediğinden birçok kişinin bu ihalelerden haberi dahi yoktur. Bu esasen teklif vermeyi düşünenler için bir avantajdır. Katılımın az olduğu bir ihalede fiyat da daha düşük olacaktır.

Duyurularını iyi takip ederek ve gerekli hazırlıkları yaparak katıldığınız bir icra gayrimenkul ihalesinde çok ucuz bir fiyata bir ev sahibi olabilirsiniz.icra ihaleleri