Sabit telefon olmadan internet artık mümkün.!!

Rekabet Kurumu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun, sabit telefon aboneliği olmadan DSL internet erişimi hizmeti alınmasına imkan sağlayan kararının, 28 Temmuz 2010 tarihinden itibaren yürürlüğe girdiğini, dolayısıyla bu tarihten itibaren sabit telefon hizmeti aboneliğine gerek olmaksızın internet hizmeti alınabilmesinin yolunun açıldığını bildirdi.

Rekabet Kurumu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun, sabit telefon aboneliği olmadan DSL internet erişimi hizmeti alınmasına imkan sağlayan kararının, 28 Temmuz 2010 tarihinden itibaren yürürlüğe girdiğini, dolayısıyla bu tarihten itibaren sabit telefon hizmeti aboneliğine gerek olmaksızın internet hizmeti alınabilmesinin yolunun açıldığını bildirdi.

Kurumun internet sitesinde yer alan açıklamada, yalın DSL hakkında bugün (26 Ekim 2010) Rekabet Kurumunca yapılan açıklamada, yalın DSL uygulamasının 1 Kasım 2010 tarihinde başlayacağına ilişkin bilginin sehven yer aldığı belirtildi.

Rekabet Kurulu tarafından, 18 Şubat 2009’da alınan kararda DSL hizmetinin sabit telefon aboneliğine bağlanması uygulamasına son verilmesi, Türk Telekom tarafından yalın DSL hizmetinin başlatılması için 3 ay içinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu;na (BTK) başvuruda bulunulması konularının hükme bağlandığı anımsatılan açıklamada, Kurul;un bu kararından sonra hizmetin başlamaması nedeniyle Rekabet Kurumuna yoğun başvuru yapıldığı ve bunun üzerine 27 Nisan 2009’da bir açıklama yapılarak yalın DSL uygulamasının BTK tarafından onaylanacak bir tarife ile yürürlüğe girebilecek olduğunun kamuoyuna duyurulduğu hatırlatıldı.

Ancak, Rekabet Kurulu;nun aldığı karara rağmen, bugüne kadar yalın DSL hizmetinin başlamamış olmasının tüketicilerin ve meslek örgütlerinin tepkilerine neden olduğu, bunların önemli bir kısmının da Kuruma iletilmeye devam ettiği ifade edilen açıklamada, şöyle denildi:“Bu çerçevede konuyla ilgili olarak BTK’nın 14 Temmuz 2010 tarih ve 2010/DK-07/417 sayılı kararıyla sabit telefon aboneliği olmadan DSL internet erişimi hizmeti alınmasına imkân sağlayan yalın DSL uygulamasını düzenlemiş olduğu ve yalın DSL uygulamasını mümkün kılacak söz konusu kararın 28 Temmuz 2010 tarihinden itibaren yürürlüğe girdiği belirtilmelidir. Dolayısıyla bu tarihten itibaren ülkemizde sabit telefon hizmeti aboneliğine gerek olmaksızın internet hizmeti alınabilmesinin yolu açılmıştır.

Kurumumuza yönelen sorulara genel bir açıklama olabilmesi açısından belirtilmesinde yarar olan bir diğer husus da uygulamanın başta ücretlendirme olmak üzere diğer tüm koşullarının yine sektörel düzenleyici otorite olan BTK tarafından belirlenmiş olduğudur. Ayrıca, yalın DSL hizmeti için şebekeden evlere uzanan bakır kabloların kullanılmaya devam edeceğinin, dolayısıyla buna ilişkin maliyetin hizmet ücretine yansıyabileceğinin hatırlatılmasında da yanlış bir beklenti oluşmaması bakımından fayda görülmektedir.”